Εμπιστεύσου τον Φαρμακοποιό σου!

Συμβουλές για τη σωστή μέτρηση της πίεσης:

  • Η μέτρηση της πίεσης θα πρέπει να γίνεται σε ήσυχο περιβάλλον μετά από 5-10 λεπτά ξεκούρασης, όχι μετά από φαγητό ή κάπνισμα
  • Έχοντας το σώμα σου σε καθιστή και ήρεμη θέση, προσάρμοσε την περιχειρίδα στον βραχίονα οποιουδήποτε χεριού, με τρόπο ώστε το μέσο του βραχίονά σου να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την καρδιά (προσοχή: η περιχειρίδα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος, αναλόγως του βραχίονα)
  • Κάνε από μία μέτρηση σε κάθε χέρι, αφήνοντας 1-2 λεπτά ξεκούρασης μεταξύ των δύο μετρήσεων
  • Κάνε από τρεις μετρήσεις, κάθε πρωί και βράδυ, στο χέρι με την υψηλότερη ένδειξη. Σημείωσε μόνο την 3η μέτρηση κάθε φορά
  • Σημείωσε τα αποτελέσματα των καθημερινών μετρήσεων και υπολόγισε τον μέσο όρο, εξαιρώντας τις μετρήσεις της πρώτης ημέρας
  • Ενημέρωσε τον φαρμακοποιό σου για το αποτέλεσμα των μετρήσεων

Πηγή: Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)

Αίτημα για ραντεβού