Ψυχρή αλυσίδα είναι το σύνολο των κανόνων, των διαδικασιών και του εξοπλισμού που διασφαλίζουν τον εφοδιασμό, την αποθήκευση και μεταφορά των θερμοευαίσθητων φαρμάκων υπό τις απαιτούμενες συνθήκες (2°C – 8°C) εξασφαλίζοντας έτσι την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στο φαρμακείο μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων και τον εμβολίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές φύλαξης τους για αυτό τον λόγο ακολουθούμε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (WHO,CDC), έχουμε καθιερώσει ειδικά πρωτοκόλλα ασφαλείας και διαθέτουμε:

  • Φαρμακευτικά επαγγελματικά ψυγεία.
  • Ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας των ψυγείων μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε συνεχώς την θερμοκρασία τους όπου και αν βρισκόμαστε.
  • Κυτία παθητικής ψύξης για την μεταφορά φαρμάκων υπό την δική μας επίβλεψη
  • Συστήματα παθητικής ψύξης για την μεταφορά φαρμάκων από τον ασθενή

Τελικό όφελος για τον ασθενή μας:

  • Δεν τίθεται σε κίνδυνο η φαρμακευτική φροντίδα του
  • Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες θεραπείες